QA&QC

System Cadwyn Gyflenwi Byd-eang Deunydd Crai

● Cymeradwyaeth lem i ddewis cyflenwyr.

● Y System olrhain

Datgelu a Dadansoddi Deunydd Crai

● Dadansoddiad o ddeunydd crai 

● Gwiriwch halogion yn llym

Gweithgynhyrchu

● Prosesu cyfyngu o dan ISO9001, HACCP

● Dadansoddiad ym mhob cam prosesu pf

Archwilio'r cynnyrch gorffenedig

● Bydd QA&QC yn profi pob swp cyn y warws.

● Cynnig COA o bob swp

● Mae rheoli ansawdd yn llwyddiannus

Warws

● Warws Cynnyrch

● Dal y nwyddau mewn cynhwysydd sydd wedi'i gau'n dda i ffwrdd o leithder, golau, ocsigen.